Været på Meldal

Torsdag
°C
Fredag
°C
Lørdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Styret 2019


Meldal storviltråd ble stiftet på Meldal Landbrukssenter 21.april 2008.
Hvor de foreslåtte vedtekter ble vedtatt og det ble satt en avtale mellom Meldal Storviltråd og Meldal kommune. Denne avtalen inneholdt oppgavefordeling og viltforvaltning i Meldal kommune som ble gjennomgått og godkjent som grunnlag for arbeidet framover.
Avtalen har til formål å beskrive arbeidsdeling mellom kommunen og storviltrådet i saker med viltmessig karakter som har sin lovmessige hjemmel i viltloven eller naturmangfoldloven. Avtalen er en rammeavtale med opplisting av oppgaver som storviltrådet overtar fra kommunen. Ansvaret etter loven ligger likevel til kommunen, men storviltrådet gjennomfører arbeidsoppgavene på kommunens vegne.
Årsmøte består av en fra Meldal grunneierlag, en fra Meldal skogeierlag, en fra Meldal bondelag og en representant fra hver av bestandsplanområdene.
Det er et styret på 5 representanter: 1 fra Meldal grunneierlag, 1 fra Meldal Skogeierlag, 1 fra Meldal Bondelag og 2 fra bestandsområdene.
 
 
 
Styret i Meldal grunneierlag består av: Styret i Meldal storviltråd består av:
Odd Petter Damli Leder Bård Kalstad Leder
Svein Tore Berg Kasserer Ola Bjørkøy Nestleder
Oddmund Grefstad Fiske Jøran Rindal Kasserer
Bård Kalstad Repr. Storviltrådet Arve Slørdal Sekretær
Svein Rian Sekretær Kristian Loe Styremedlem
Atle Sølberg Jakt og rovvilt    
Meldal Grunneierlag  -  Kontaktperson: Odd Petter Damli -  epost: post@meldalgrunneierlag.no
Meldal Storviltråd - Kontaktperson: Bård Kalstad -  e-post: baarkal@online.no